MetaU

Villkor

Rättslig

MetaU Corp. är ett registrerat företag i delstaten Kalifornien, USA.
Enhetsnummer: 202134710368

Investerare bör vara medvetna om att kryptovalutor är volatila investeringsinstrument som medför en hög risk för kapitalinvesteringar. Informationen på denna webbplats är inte avsedd och ska inte tolkas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation om att köpa eller sälja några specifika investeringar eller delta i någon specifik investeringsstrategi (eller annan) strategi.

Produkterna och tjänsterna som beskrivs på denna webbplats kanske inte är lämpliga för alla typer av investerare. Värdet på en investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du ursprungligen investerade.

Du bör inte investera mer än du har råd att förlora och bör se till att du till fullo förstår riskerna. Innan du handlar, vänligen ta hänsyn till din erfarenhetsnivå, investeringsmål och sök oberoende finansiell rådgivning om det behövs.

Det är kundens ansvar att försäkra sig om huruvida de har tillåtelse att använda tjänsterna från MetaU Corp. baserat på lagkraven i deras bosättningsland. Informationen på denna webbplats är endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Ingen del av denna webbplats får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Bakgrundsvideo från – https://www.youtube.com/watch?v=-MKapbz0GIo

sv_SESwedish