MetaU

QR app Download

Quét để tải xuống

iOS và Android

1. Xác minh danh tính của bạn

Hoàn tất quá trình xác minh danh tính để bảo mật tài khoản và giao dịch của bạn.

2. Thêm tiền vào tài khoản của bạn

Thêm tiền vào tài khoản tiền điện tử của bạn để bắt đầu giao dịch, với nhiều phương thức thanh toán.

3. Bắt đầu giao dịch

Mua và bán tiền điện tử với sàn giao dịch an toàn nhất.

viVietnamese